نازل

معرفی اجمالی کالا
نازل دانفوس DANFOSS

گازوئیل و مازوت

این نازل در موارد خاص برای مه پاش ها، کارواش و ….. نیز مورد استفاده قرار میگیرد

نازلهای ساده (گازوئیل-مازوت-آب، مه پاش) سایز 120-0.4 گالن در ساعت در زوایای پاشش

80-60-45-30 درجه برنجی
For Gas Oil-Heavy Oil
Size: 0.40-120 Gal/hr
Spray Angle: 30°-45°-60°-80°

پیمایش به بالا